/Videoveiledninger Fast Chef Elite.
Videoveiledninger Fast Chef Elite. 2018-09-19T17:09:32+00:00

Spørsmål og svar for Fast Chef Elite +

“SEE THERMOSTAT”

Lokaliser Termostat.

Skru av sort “fingerbøl”

Trykk på klikkbryter. Termostat er resatt.

Videoveiledninger for Fast Chef Elite

Hvordan justere sensor på roteringsbladet..